عادل آذر - رئیس مرکز ملی آمار ایران

رئیس مرکز ملی آمار ایران:  شماره پیامک ۳۰۰۰۰۰ از فردا صبح برای اطلاع رسانی در این زمینه درنظر گرفته شده است. وی افزود: افراد می توانند با ارسال شماره ملی سرپرست خانوار به این سامانه پیامکی اطلاعات خانوار خود را دریافت کنند. عادل آذر گفت: همچنین تلفن گویای ۰۲۱۸۵۸۷ پاسخگوی ابهام ها در این زمینه […]

تاریخ ارسال خبر: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۳ نظر ادامه مطلب ...