سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ . Tuesday 02 September 2014 . ساعت: 13:36:47

ارسال شده در:
۳۱ تیر ۱۳۸۹    ساعت: ۰۹:۰۶:۴۷    منبع: یارانه نیوز

فرزین: دریافت شماره حساب تا ۳۱ مرداد ، پرداخت یارانه ها از نیمه دوم سال

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
دریافت شماره حساب خانوارها تا ۳۱ مرداد
عملیات دریافت شماره حساب در ۱۵استان باقیمانده تا ۳۱ مرداد ماه به اتمام خواهد رسید

پایگاه اطلاع رسانی دولت: مقرر شد کهفرصت مجددی برای تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار توسط مرکز آمار ایران برایافرادی که تاکنون به دلایلی نتوانسته‌اند فرم ها را تکمیل نمایند در نظر گرفته شودو زمان اجرای طرح نیمه دوم سال جاری خواهد بود سخنگوی کارگروه طرح تحولاقتصادی گفت:‌ مطابق برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی،‌ عملیات دریافت شمارهحساب در ۱۵ استان باقیمانده تا ۳۱ مرداد ماه به اتمام خواهد رسید. محمدرضافرزین با اشاره به جلسه روز گذشته این کارگروه در دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: دراین جلسه وزارت رفاه تامین اجتماعی گزارشی از پیشرفت جمع آوری شماره حساب خانوار‌هادر استانها ارائه کرد. سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی ادامه داد:‌ طبقگزارش ارائه شده تاکنون در ۱۵ استانی که طرح جمع آوری شماره حساب بانکی سرپرستخانوارها انجام شده‌است، ۸۰ درصد مردمی که فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوار‌های مرکزآمار ایران را تکمیل کرده‌اند نسبت به اعلام شماره حساب اقدام نموده‌اند. ویدر بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در جلسه روز گذشته مقرر شد که فرصت مجددی برایتکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار توسط مرکز آمار ایران برای افرادی که تاکنون بهدلایلی نتوانسته‌اند فرم ها را تکمیل نمایند در نظر گرفته شود. سخنگویکارگروه طرح تحول اقتصادی موضوع بعدی جلسه دیروز کارگروه را بررسی اصلاح نظام توزیعکالاها و خدمات عنوان کرد و افزود: این محور که یکی از محور‌های ۷ گانه طرح تحولاتاقتصادی است از ۱۰ پروژه تشکیل شده است که در این جلسه گزارش پیشرفت کار اینپروژه‌ها از سوی وزارت بازرگانی ارائه شد. فرزین گفت: تمامی پروژه‌ها کهعموماً متمرکز بر تقویت بستر مدیریتی و اطلاعاتی شبکه توزیع متمرکز است از پیشرفتمناسبی برخوردار بوده است. وی این پروژه‌ها را شامل شبکه کارت اصناف،‌استقرار نظام طبقه بندی شناسه کالا و خدمات، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ساماندهینظام پخش کالا ، ایجاد شبکه های زنجیره‌ای خرده فروشی اصناف ، ایجاد پایگاه اطلاعرسانی اصناف و بازرگانان، ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات، توسعه خدماتبازرگانی برای محصولات کشاورزی، طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد سایت‌های فروشاینترنتی و ساماندهی نظام حمایت از حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد. سخنگوی طرحتحول اقتصادی در پاسخ به سوالی درخصوص طرح ابهاماتی از سوی برخی رسانه ها دربارهزمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز گفت: دولت در اجرای قانون هدفمند کردنیارانه‌ها در سال جاری هیچ تردیدی ندارد. فرزین ادامه داد: تلاش‌هایدستگاه‌های مختلف دولتی از جمله وزارت رفاه و تامین اجتماعی، بانک مرکزی، وزارتامور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، راه و ترابری،کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط این است که بسترهای مناسب و مطمئن جهت اجرای موفق طرحدر سال جاری فراهم شود. وی خاطرنشان کرد: مقدمات لازم به خوبی در حال تدارکو نهایی شدن است و ریاست محترم جمهور، بطور مستمر بر آن نظارت دارند. فرزیندر پایان تاکید کرد: همان‌طور که بارها تاکید شده است زمان اجرای طرح نیمه دومسال جاری خواهد بود
وزیر رفاه: شماره حساب همه خانوارها تا پایان تابستان امسال ثبت میشود

وزیر رفاه:
شماره حساب همه خانوارها تا پایان تابستانامسال ثبت می شود
تهران – وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: تاپیش از پایان تابستان امسال شماره حساب تمامی کسانی که فرم های خانوار را تکمیلکرده اند، در سامانه پرداخت یارانه ها ثبت خواهد شد.
به گزارش خبرنگارسیاسی ایرنا، “صادق محصولی” روز یکشنبه درپایان نشست هیات دولت در گفت و گو باخبرنگاران اظهار داشت: عملیات ثبت شماره حساب های کسانی که فرم های خانوار را تکمیلکرده اند ار روزهای آینده ، استان به استان آغاز می شود. وزیر رفاه افزود:کسانی که فرم های خانوار را تکمیل کرده اند، باید در سامانه رفاهی به آدرس www.refahi.ir شماره حساب و شماره کارت خود را به صورت متمرکز برای دریافت مبلغ یارانهاعلام کنند.
منبع: ایرنا